Tel. 973 48 11 72

Fax 973 48 10 98

Plaça Guitart s/n

Solsona

ics
ics

NOTÍCIES DEL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS


17/02/2020  El Centre Sanitari informa sobre l’ús inadequat dels antibiňtics

L’abús d’aquests medicaments ha produďt que alguns bacteris generin resistčncia

 

Ja fa uns tres anys que el coordinador del laboratori de malalties infeccioses de l’hospital de la Vall d’Hebron, Joan Gavaldŕ, va assegurar que al 2050 “les morts per la resistčncia als antibiňtics superaran les del cŕncer.

A dia d’avui, la sobreutilització que s’ha fet dels antibiňtics és una de les majors amenaces a la qual ens enfrontem, possiblement s’ha fet un excés en la seva prescripció i ús, la qual cosa ha fet els bacteris resistents a aquests medicaments.

Antibiňtics, quč són?
Segons explica la Júlia Bonet, farmacčutica del Centre Sanitari del Solsončs, els antibiňtics són medicaments per tractar les infeccions bacterianes en persones i animals. La resistčncia als antibiňtics o bioresistčncia és la capacitat dels bacteris de resistir els efectes d’un antibiňtic. Els bacteris adquireixen aquesta capacitat mitjançant canvis genčtics que els permeten sobreviure a l’acció dels antibiňtics i continuar-se reproduint, fet que allarga i agreuja les infeccions i en potencia la transmissió a d’altres persones. Comporta, a més, la necessitat de cercar nous fŕrmacs per tractar malalties que fins al moment es podien guarir fŕcilment.

 

Com ho podem prevenir? Un refredat o bé una grip no requereixen antibiňtics!

Per part dels pacients cal evitar l’automedicació. Només es poden prendre antibiňtics per prescripció mčdica i seguint les pautes indicades. Els antibiňtics no serveixen per tractar infeccions víriques, com el refredat o la grip. Per tant, els professionals sanitaris només prescriuran antibiňtics quan sigui realment necessari, comprovant la sensibilitat als bacteris davant d’un determinat tractament, informant sobre els riscos relatius a un mal ús dels antibiňtics i estant al dia de les recomanacions en l’ús d’antibiňtics.
A nivell de tot Catalunya es desenvolupen els programes PROA (Programa d’Optimització d’Antibiňtics), integrat per professionals que treballen a les entitats sanitŕries amb l’objectiu de  millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions, treballar conjuntament amb els Equips de Control d’Infecció per evitar l’aparició i disseminació de bacteris resistents, minimitzar els efectes adversos associats a la utilització d’antimicrobians (incloent-hi aquí l'aparició i disseminació de resistčncies) i garantir la utilització de tractaments cost-efectius.
El Centre Sanitari del Solsončs participa al PROA en el grup de les comarques centrals, amb l’Institut Catalŕ de la Salut, Althaia, l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga i el Col·legi Oficial de Farmacčutics de Barcelona.