Tel. 973 48 11 72

Fax 973 48 10 98

Plaça Guitart s/n

Solsona

css

QUEIXES FORMALS

Per qualsevol queixa formal premi el següent enllaç:
Seu electrònica - Queixes i suggeriments

Nota legal:Les seves dades personals seran tractades per tal d'identificar-lo i poder posar-nos en contacte amb vostè, respectant-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada, i en cap cas seran emprades per qualsevol altra finalitat o cedides a tercers. Igualment, aquestes dades seran guardades de manera indefinida, i passaran a integrar-se en un fitxer de l'entitat. De totes maneres, Vostè té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició reconeguts a la Llei 15/1999, a la unitat d'atenció a l'usuari o bé directament a gerència.